implementaciou

Slovník cudzích slov

Časté chyby


zrenica; kruhový otvor optických prístrojov, ktorým vniká alebo vychádza zväzok svetelných lúčov

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

ketazón plazmocyt loquacitas čakan telúran audi谩lny regimen totálny audio dubi脙鲁zny antroponomastika