implementaciu

Slovník cudzích slov

Časté chyby


hranica, hraničný kameň alebo územie

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

xylológia renunciácia petícia mikrobicídny kardiológ rosomák parencephalon lithotripsis lepý kamas horol贸gium