implicitný

Slovník cudzích slov

nevyvinutý, nerozvinutý; rozumejúci sa samo sebou; v niečom obsiahnutý, hoci priamo nevyjadrený
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Prídavné meno, vzor pekný
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

starofrancúzska krátka veršovaná poviedka s námetmi z keltských povestí o nešťastnej láske, rozprávkových postavách a pod.

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

mesometrialis nerez organopexa ferrometrum aféra chr neocerebellum haematocytus, haemocytus kalibrácia zakrnut铆 tegmentum, tegumentum