infralitorál

Slovník cudzích slov

dno vodných plôch s dostatkom svetla pre rast vyšších rastlín
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


silák, podľa biblického Samsona

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

antiseminista supútnik frazeologizmi pregnatný indosovať masalovaný marginálne at贸mium maskulitný inkl煤zia denzný