inkaso

Slovník cudzích slov

vyberanie alebo príjem peňazí; likvidácia peňažnej pohľadávky
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/inkaso

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, stredný rod, vzor mesto
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) inkaso
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) inkasa
3. D:Datív (komu? čomu?) inkasu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) inkaso
5. L:Lokál (o kom? o čom?) inkase
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) inkasom
Plurál (mn. č.)
inkasá
inkas
inkasám
inkasá
inkasách
inkasami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

porucha rastu kostí

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

bursotomia zorila penetrácia koncil inzula exotoxín bore rezidencia mediálne suponovaÅ¥ megalosyndactylia