inkaso

Slovník cudzích slov

vyberanie alebo príjem peňazí; likvidácia peňažnej pohľadávky
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/inkaso

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, stredný rod, vzor mesto
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) inkaso
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) inkasa
3. D:Datív (komu? čomu?) inkasu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) inkaso
5. L:Lokál (o kom? o čom?) inkase
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) inkasom
Plurál (mn. č.)
inkasá
inkas
inkasám
inkasá
inkasách
inkasami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

jedovatý alkaloid obsiahnutý v ópiu, droga, morfium

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

hypofaryng profitabilita arci- hóra rezultácia menorrhagia protektívny teres, teretis synalagmatické supradiaphragmaticus oportunny