intráda

Slovník cudzích slov

úvodná fanfára alebo skladba, znelka, slávnostná ospevná reč
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/intráda

Časté chyby


komfortný, vynikajúci, najvyššej kvality, luxusný

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

prézens urethrostenosis expanzia urethralgia pachan apochromát fotoelektrina pestic hermeticus videokonferencia aphtha