introverzia

Slovník cudzích slov

jednostranné zameranie na pozorovanie vlastných duševných pochodov; sústredenie sa na vlastný vnútorný život
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

sústredenie sa človeka na seba samého, opak extroverzie
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) introverzia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) introverzie
3. D:Datív (komu? čomu?) introverzii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) introverziu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) introverzii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) introverziou
Plurál (mn. č.)
introverzie
introverzi
introverziiam
introverzie
introverziiach
introverziami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

opierajúci sa o skúsenosť, daný skúsenosťami

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

tridermoma peritendinitis senzitivny introvert ibištek zm盲to膷n媒 prokinasis blastosphaera glycinum džudo, judo malnutrícia relata refero