iracionalizmus

Slovník cudzích slov

idealistická filozofia popierajúca rozumovú schopnosť poznania
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) iracionalizmus
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) iracionalizmusa
3. D:Datív (komu? čomu?) iracionalizmusu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) iracionalizmus
5. L:Lokál (o kom? o čom?) iracionalizmuse
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) iracionalizmusom
Plurál (mn. č.)
iracionalizmusy
iracionalizmusov
iracionalizmusom
iracionalizmusy
iracionalizmusoch
iracionalizmusmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

spojenie samčej a samičej gaméty

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

vládnu tam vlčie zákony vládnu tam vlčie zákony limitatívny diseminacia invazívny zákrok sentimentalizmus interdisciplinárny princíp synchronizácia submisivný samson lymphadenitis