iradiácia

Slovník cudzích slov

jav, keď sa nám osvetlený predmet zdá väčší ako rovnako veľký tmavý predmet; ultrafialové žiarenie; vystreľovanie bolesti z postihnutého miesta
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) iradiácia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) iradiácie
3. D:Datív (komu? čomu?) iradiácii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) iradiáciu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) iradiácii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) iradiáciou
Plurál (mn. č.)
iradiácie
iradiáci
iradiáciiam
iradiácie
iradiáciiach
iradiáciami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

konečná úprava zvuku a hudby vo filme a v rozhlasových alebo televíznych nahrávkach; miešanie zvuku

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

septatio baptista influenza exogenes kondenzát gamogónia o pentalógia gastrohepaticus empiricus oligohydruria