islandský vápenec

Slovník cudzích slov

číry skryštalizovaný vápenec
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


živočíšny vírus spôsobujúci nádorové ochorenia

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

antiklinála blephar(o)adenitis prolactinum diathesis oxidovať tenerifa blamaz augustus antig nedilatovany autologický