japan

Slovník cudzích slov

ručný papier; jemná hodvábna tkanina; druh jednoduchého prenosného skleníka
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/japan

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) japan
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) japana
3. D:Datív (komu? čomu?) japanu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) japan
5. L:Lokál (o kom? o čom?) japane
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) japanom
Plurál (mn. č.)
japany
japanov
japanom
japany
japanoch
japanmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

enzým prenášajúci amión fosforečnej kyseliny

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

revolvova脜楼 piloerekcia inaparentne da sa vodit za hodinky mutrovat laminectomia pupa milfka labiovelára záňadrie