jaspis

Slovník cudzích slov

jemnozrnná odroda kremeňa, tmavá, takmer nepriehľadná odroda chalcedónu
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/jaspis

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) jaspis
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) jaspisa
3. D:Datív (komu? čomu?) jaspisu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) jaspis
5. L:Lokál (o kom? o čom?) jaspise
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) jaspisom
Plurál (mn. č.)
jaspisy
jaspisov
jaspisom
jaspisy
jaspisoch
jaspismi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

bez účasti živých organizmov

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

vulkanit item čuvač brandy makro prudenciálny noetika dissovat fluorovodík inhybovat decízor pt