jer

Slovník cudzích slov

označenie zaniknutých slovanských samohlások a ich písmen (mäkký a tvrdý jer), názov podobne písaných hlások v azbuke (tvrdý a mäkký znak)
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/jer

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) jer
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) jera
3. D:Datív (komu? čomu?) jeru
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) jer
5. L:Lokál (o kom? o čom?) jere
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) jerom
Plurál (mn. č.)
jery
jerov
jerom
jery
jeroch
jermi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

zdanlivý odpor vodiča pri prietoku elektrického prúdu; veličina charakterizujúca obvod striedavého elektrického prúdu alebo mechanický kmitavý obvod

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

mandarín cocarcinogenum rumen civilizácia dicephalus, diplocephalus, úzkoprsý vztahovacnost digišky manekýnka luzer animovaÅ¥