juvenilné pramene

Slovník cudzích slov

vznikajúce v mladých sopečných pohoriach vo veľkých hĺbkach
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby

juvenylné pramene,

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

etiol syka gastroptosis cryoextractio, kryoextractio gramec sekr茅t jatrogenny akredit铆v collagenum monogenes 拧purt