kálium

Slovník cudzích slov

draslík, značka K
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

draslík
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/kálium

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, stredný rod, vzor mesto
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) káliuo
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) káliua
3. D:Datív (komu? čomu?) káliuu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) káliuo
5. L:Lokál (o kom? o čom?) káliue
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) káliuom
Plurál (mn. č.)
káliuá
káliu
káliuám
káliuá
káliuách
káliuami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

program na identifikáciu telefónnych čísel, ktoré sa môžu úspešne napojiť na počítačový modem

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

risovať reflektovať cunami, tsunami kompulzivita marginalizácia obsedantn媒 tabu exkaso toreádor injektívny parietomastoideus