kálium

Slovník cudzích slov

draslík, značka K
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

draslík
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/kálium

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, stredný rod, vzor mesto
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) káliuo
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) káliua
3. D:Datív (komu? čomu?) káliuu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) káliuo
5. L:Lokál (o kom? o čom?) káliue
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) káliuom
Plurál (mn. č.)
káliuá
káliu
káliuám
káliuá
káliuách
káliuami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

rovnosť, rovnoprávnosť, rovnakosť, rovnocennosť; rovnaký počet; zmenný pomer mien dvoch štátov; počet pôrodov

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

barak batyál krauróza akol opál medikácia estetickosť konštitucionalistika geografia chloromycetinum kvintet