kýl

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/kýl

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor stroj
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) kýl
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) kýla
3. D:Datív (komu? čomu?) kýlu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) kýl
5. L:Lokál (o kom? o čom?) kýli
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) kýlom
Plurál (mn. č.)
kýle
kýlov
kýlom
kýle
kýloch
kýlmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

ochorenie spôsobené škrkavkami

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

skrofulóza potikali potencionálny juvenilné pramene subinka zajac pardavy prosóma util suflikant prepiate