kabeláž

Slovník cudzích slov

súhrn činností spojených s vytyčovaním trasy káblov, ich uložením atď., súhrn takto uložených káblov
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor dlaň
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) kabeláž
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) kabeláže
3. D:Datív (komu? čomu?) kabeláži
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) kabeláž
5. L:Lokál (o kom? o čom?) kabeláži
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) kabelážou
Plurál (mn. č.)
kabeláže
kabeláží
kabelážiam
kabeláže
kabelážiach
kabelážami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

cryoextractio, kryoextractio gramec sekr茅t jatrogenny akredit铆v collagenum monogenes 拧purt systém rošambo reportujúca