kalamita

Slovník cudzích slov

nehoda, nešťastie, prírodná pohroma; stav núdze
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/kalamita

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor Žena
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) kalamita
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) kalamity
3. D:Datív (komu? čomu?) kalamite
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) kalamitu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) kalamite
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) kalamitou
Plurál (mn. č.)
kalamity
kalamit
kalamitám
kalamity
kalamitách
kalamitami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

erebos sorbát detaÅ¡ovaÅ¥ marža pyrogénny interplanetárny macrobrachium transdermálny salivographia propén pubes