kalendár

Slovník cudzích slov

súpis dní a mesiacov v časovej postupnosti
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor stroj
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) kalendár
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) kalendára
3. D:Datív (komu? čomu?) kalendáru
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) kalendár
5. L:Lokál (o kom? o čom?) kalendári
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) kalendárom
Plurál (mn. č.)
kalendáre
kalendárov
kalendárom
kalendáre
kalendároch
kalendármi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

kontrola vlastného diela

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

synovitída spratok kognitívne podmienky vágny oferovať otomyiasis tiráda thermanaesthesia k synkretizácia disjunktný