kanonier

Slovník cudzích slov

pôvodne delostrelec, v prenesenom význame strelec, napr. futbalista
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/kanonier

Časté chyby

kanonyer,

Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, životné, vzor chlap, resp. kuli
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) kanonier
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) kanoniera
3. D:Datív (komu? čomu?) kanonierovi
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) kanoniera
5. L:Lokál (o kom? o čom?) kanonierovi
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) kanonierom
Plurál (mn. č.)
kanonieri
kanonierov
kanonierom
kanonierov
kanonieroch
kanoniermi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

značka pre megawatthodinu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

agitácia palatopharyngeus typhlostomia nimis acidobazický kumulonimbus linoryt officium trav subordinácia rétor