kantiléna

Slovník cudzích slov

melodická línia spevu alebo nástrojovej hudby; krásna melódia
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor Žena
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) kantiléna
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) kantilény
3. D:Datív (komu? čomu?) kantiléne
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) kantilénu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) kantiléne
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) kantilénou
Plurál (mn. č.)
kantilény
kantilén
kantilénám
kantilény
kantilénách
kantilénami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

vyobrazenie osoby, podobizeň

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

asepticus organogenetický hemipagus apareunia revised ozonosf promntnu meliorácia deprimovanosť konvertipl谩n s pravdou Ä alej