kapa

Slovník cudzích slov

názov gréckej hlásky a písmena „k“
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/kapa

Časté chyby


ílový minerál v kaolíne, surovina pre keramický priemysel

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

kalcifikát kola híkať pomológ hysteroskop skrofulóza potikali potencionálny juvenilné pramene subinka zajac