kapacita pľúc

Slovník cudzích slov

maximálne množstvo vzduchu, ktoré dokážeme vydýchnuť z pľúc pri maximálnom nadýchnutí
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


celistvosť, neporušenosť, nedotknuteľnosť

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

trojan trilocularis semafor sarcomatosus zpacifikovat pytagoreizmus peror paedagogium pór homoioméria glukometer