kapitalizmus

Slovník cudzích slov

spoločenské zriadenie typické súkromným vlastníctvom výrobných prostriedkov a voľným trhom
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) kapitalizmus
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) kapitalizmusa
3. D:Datív (komu? čomu?) kapitalizmusu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) kapitalizmus
5. L:Lokál (o kom? o čom?) kapitalizmuse
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) kapitalizmusom
Plurál (mn. č.)
kapitalizmusy
kapitalizmusov
kapitalizmusom
kapitalizmusy
kapitalizmusoch
kapitalizmusmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

látka spôsobujúca leptanie tkanív

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

perniciosiformis kyčle pulvereus naupathia implodova钮 android kacheksia valkýra identifikovať enterosolventný hypokrat