kapitalizmus

Slovník cudzích slov

spoločenské zriadenie typické súkromným vlastníctvom výrobných prostriedkov a voľným trhom
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) kapitalizmus
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) kapitalizmusa
3. D:Datív (komu? čomu?) kapitalizmusu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) kapitalizmus
5. L:Lokál (o kom? o čom?) kapitalizmuse
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) kapitalizmusom
Plurál (mn. č.)
kapitalizmusy
kapitalizmusov
kapitalizmusom
kapitalizmusy
kapitalizmusoch
kapitalizmusmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

menovitý, zodpovedajúci menovitej hodnote; vyjadrený v peniazoch

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

hysteroskop skrofulóza potikali potencionálny juvenilné pramene subinka zajac pardavy prosóma util suflikant