kapucináda

Slovník cudzích slov

plané mentorovanie (podľa kapucínskeho mravokárneho kázania)
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


stály sprievodca, nohsled, súputnik; družica nebeského telesa; politicky a hospodársky závislá krajina; predmestie alebo menšie mesto v konurbácii, súmestí

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

atrahovať trihemeralis esophagomalacia tranža heffingskortingen potátor zóna nekomfortny supradiaphragmaticus silt metakognitívny