karamel

Slovník cudzích slov

pálený, karamelizovaný cukor
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/karamel

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) karamel
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) karamela
3. D:Datív (komu? čomu?) karamelu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) karamel
5. L:Lokál (o kom? o čom?) karamele
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) karamelom
Plurál (mn. č.)
karamely
karamelov
karamelom
karamely
karameloch
karamelmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

silne rozvetvený vždyzelený strom rodu Camphora, z ktorého sa získava gáfrová silica

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

naratívum myko rhinantritis komiks kognitivizmus caseosus makrocyt ecdemicus desmoplastický lalopatia tromp