karcinóza

Slovník cudzích slov

celkové zachvátenie organizmu rakovinou
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


prenášanie ľudských vlastnbostí na prírodu, zľudšťovanie, personifikácia

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

amarylka fisura erudovan kontajnment kolorit montanus ulceromembranosus p.r sforzato anglofónny prozencefalon