karencia

Slovník cudzích slov

nedostatok niektorej živiny alebo látky vyvolávajúci chorobný stav rastliny; nedostatok; čakacia doba, počas ktorej sa prerušuje nejaká činnosť
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/karencia

Časté chyby


meteorit obsahujúci chondry

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

kia kaha urinoscopia, uroscopia myostaticus nete膷ny skúter achromatocyt ringlota akridín obskurnosť lubňa generiká