katabolizmus

Slovník cudzích slov

fáza látkovej premeny charakterizovaná prevahou rozkladu živín, chemický rozklad tkaniva, katabióza
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

fáza látkovej premeny týkajúca sa predovšetkým rozkladu živín
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


kryštalický alkaloid nachádzajúci sa v rastlinách rodu Ephedra

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

íverček insekticídy concordans scenár pathergia špiritizmus konfluencia praktiky reedícia učebníc prepytujem compositus