katalyzátor

Slovník cudzích slov

látka urýchľujúca chemickú reakciu bez toho, aby sa na nej sama zúčastnila; urýchľovač
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) katalyzátor
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) katalyzátora
3. D:Datív (komu? čomu?) katalyzátoru
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) katalyzátor
5. L:Lokál (o kom? o čom?) katalyzátore
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) katalyzátorom
Plurál (mn. č.)
katalyzátory
katalyzátorov
katalyzátorom
katalyzátory
katalyzátoroch
katalyzátormi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

rodové alebo spoločenské postavenie vyplývajúce z absolútnej alebo relatívnej staroby

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

thymoma, thymocytoma tambura adapt谩tor nomenklatúra myelasthenia infratentori谩lne imám gý extra legem art protis arteriovenosus