kemping

Slovník cudzích slov

táborenie vo voľnej prírode; táborisko
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/kemping

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) kemping
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) kempinga
3. D:Datív (komu? čomu?) kempingu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) kemping
5. L:Lokál (o kom? o čom?) kempinge
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) kempingom
Plurál (mn. č.)
kempingy
kempingov
kempingom
kempingy
kempingoch
kempingmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

peritonsillaris radicula habitat galenický morganatický dictyoma telophragma mezocephalická žurnalizovaný spis ateizmus recyklácia