kinéza

Slovník cudzích slov

zmenami vonkajšieho podnetu vyvolané správanie živočíchov
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/kinéza

Časté chyby


z maďarčiny pochádzajúci starší slangový výraz pre slečnu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

titulárny rutilus osmotrofn媒 organizmus fenón altrofia ár esencionalizmus megalosyndactylia antiseptický syphilophobia patriciát