kinézia

Slovník cudzích slov

neriadený pohyb organizmu vyvolaný špecifickými podnetmi
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/kinézia

Časté chyby


reakcia kyseliny so zásadou za vzniku vody a soli; vzájomné vyrovnanie nábojov, záporného kladným a kladného záporným; zrušenie účinnosti deja alebo veci

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

traulismus choriamb katamnestické upload paternalistický prístup šváb subepithelialis echophrasia indológia ulmifikácia vinkulacia peňažneho vkladu