kinematika

Slovník cudzích slov

odbor zaoberajúci sa opisom pohybu bez skúmania jeho príčiny
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor Žena
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) kinematika
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) kinematiky
3. D:Datív (komu? čomu?) kinematike
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) kinematiku
5. L:Lokál (o kom? o čom?) kinematike
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) kinematikou
Plurál (mn. č.)
kinematiky
kinematik
kinematikám
kinematiky
kinematikách
kinematikami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

slangový výraz pre kravatu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

neuroforameny sternutatorium trtkat lymphadenoides mro啪 labyrintka cholecystographia derivát seborea dolores abdominis dolores abdominis