kinetoskop

Slovník cudzích slov

Edisonov prístroj s nekonečnou sľučkou filmu na individuálne pozorovanie
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


zlúčenina vyskytujúca sa v živočíšnych aj rastlinných organizmoch

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

pragmatickost cholecystopathia spolupatriÄ nosÅ¥ akmé dos salicylum trophospongium inauguracia temperamentum normála myokard