kiosk

Slovník cudzích slov

pouličný predajný stánok
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/kiosk

Časté chyby

kyosk,

Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) kiosk
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) kioska
3. D:Datív (komu? čomu?) kiosku
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) kiosk
5. L:Lokál (o kom? o čom?) kioske
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) kioskom
Plurál (mn. č.)
kiosky
kioskov
kioskom
kiosky
kioskoch
kioskmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

bez horúčky, bezhorúčkový záchvat, veľké vzrušenie

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

verifik谩cia kompbility haemosporidiosis demitus semicirkula komenda pikovanie prikador nefropatia munícia atlantický