klak

Slovník cudzích slov

skladací cylinder
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/klak

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) klak
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) klaka
3. D:Datív (komu? čomu?) klaku
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) klak
5. L:Lokál (o kom? o čom?) klake
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) klakom
Plurál (mn. č.)
klaky
klakov
klakom
klaky
klakoch
klakmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

päťmocné alkoholy

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

insolácia cholecystokininum angiológia biformatus aviváž 拧tatut stigmácia gemelologia vitaminózny thelarche spongiosis