klarit

Slovník cudzích slov

zložka čierneho uhlia
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/klarit

Časté chyby


odborný posudok vedeckého alebo umeleckého diela; ocenenie, zhodnotenie

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

pentaéder esperanto nyktalgia klerikalizmus ergast茅nia hogo fogo stomatosis nekrológ prothesis dubiozny impozantny