klipsa

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/klipsa

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor Žena
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) klipsa
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) klipsy
3. D:Datív (komu? čomu?) klipse
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) klipsu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) klipse
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) klipsou
Plurál (mn. č.)
klipsy
klips
klipsám
klipsy
klipsách
klipsami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

automobil na prepravu menšieho počtu osôb s mierne zväčšenou karosériou

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

brumendo incentívny pyoureter parainfluenza primár insourcing myrmekológ s vágnosť luzer rezultuje