klobúk

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/klobúk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) klobúk
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) klobúka
3. D:Datív (komu? čomu?) klobúku
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) klobúk
5. L:Lokál (o kom? o čom?) klobúke
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) klobúkom
Plurál (mn. č.)
klobúky
klobúkov
klobúkom
klobúky
klobúkoch
klobúkmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

rozhovor, debata, diskusia

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

galactoschesia pikoška paraaortálne suter k艡i啪mostojn茅 heterosis dukcia detrusor ortogradny ameningeálny séroterapia