koakvizícia

Slovník cudzích slov

spoločne nadobudnutý majetok
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


jestvujúci, uskutočňujúci sa medzi molekulami

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

patet* autoaggressio sternotómia heptalín validovaný inundaÄ spočÃvajúci mandát hypokrat skoncolidovaÃx83Æx92Ãx82âx80¦Ãx83âx80x9aÃx82Â¥ atemporálnosÃ…Â¥ trophologia