kofochirurgia

Slovník cudzích slov

zaoberá sa liečbou porúch sluchu
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


prísne mravné učenie filozofickej školy kynikov v starovekom Grécku, mravná otrlosť, pohŕdanie mravnými zásadami, bezohľadnosť

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

sigmoidocystoplastica humorálny maladaptívny osteolyticus mechanismus pr铆chod prepoÅ¡stvo troyská váha crudelitas gonalgia 1.dx os sacrum arcuatum