koherentné myslenie

Slovník cudzích slov

Časté chyby


stotina celku, stý diel; číslo udávajúce počet jednotiek pripadajúcich na sto dielov rovnakého druhu; značka %

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

ňižnanský osteofibróm perimentrium amplifikácia agitato patet* autoaggressio sternotómia heptalín validovaný inundaÄÂ