kohorta

Slovník cudzích slov

vojenský oddiel, družina, osobná stráž
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/kohorta

Časté chyby


v ruskom a chorvátskom prostredí dedina

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

tumorosus čirikles kuesta cholecystoduodenoanastomosis hyperechogénna peÄÂ eň syntopia felčiar sphaerophacia periorbitis monobrachia šaperon