kokarda

Slovník cudzích slov

stužkový odznak na čiapke; stužková ružica zo stužiek v národných farbách alebo vo farbách politickej strany; záhradný kvet
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/kokarda

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor Žena
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) kokarda
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) kokardy
3. D:Datív (komu? čomu?) kokarde
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) kokardu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) kokarde
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) kokardou
Plurál (mn. č.)
kokardy
kokard
kokardám
kokardy
kokardách
kokardami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

vtipný nápad; výrok prednesený bez prípravy; neveľká, zľahka načrtnutá skladba

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

kix rektosigma occipitocervicalis nodulácia refill pulmohepaticus stationarius anhormonia izoechogenny uzol submicia abiogenéza