kola

Slovník cudzích slov

strom tropického pásma s plodmi obsahujúcimi kofeín; droga z plodov tohto stromu; nealkoholický nápoj, kokakola
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/kola

Časté chyby


kvasenie

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

gluten ganglion manubriosternalis heparinisatio implementácia ductio cryoextractio, kryoextractio parsonsit groggy abrazivnost ureteropyelonephritis