kolikvácia

Slovník cudzích slov

rozpad tkaniva
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

rozplynutie tkaniva skvapalnením
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


oddeliť, odlúčiť, vyčleniť; previesť časť celku na iné miesto; odstrániť škvrny z textílie

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

highmori sebareflexia dizajn, design wrestling determinantný in contumatiam moderna bretón imitancia paronychosis etiológia