komercia

Slovník cudzích slov

obchod, obchodovanie; obchodný styk; dielo vydané s cieľom dosiahnuť vysoký zisk (kniha, hudba, film a pod.)
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/komercia

Časté chyby


uhličitan draselný, žieravina

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

qitovat žochár iminentný psodymus kvartír siveckem takadiastaza portio mastos postmenstrualis metrorthosis