komodita

Slovník cudzích slov

tovarová položka, druh tovaru
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/komodita

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor Žena
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) komodita
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) komodity
3. D:Datív (komu? čomu?) komodite
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) komoditu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) komodite
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) komoditou
Plurál (mn. č.)
komodity
komodit
komoditám
komodity
komoditách
komoditami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

dvojitý rebrík

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

querela pylor theinismus, theismus pankreasekt贸mia pyocyaneus asynapsis fiÅ¡izmus monzún hyperplasio endometrii exploracia derm(at)ographismus