komplexná funkcia

Slovník cudzích slov

matematický výraz- funkčnými hodnotami takejto funkcie sú komplexné čísla
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


vzácna ázijská psovitá šelma

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

inhibuje uvolňovanie gluk fotochémia prontne subtemporalis oscheoelephantiasis langoš infratentoriálne scillismus intrag茅nov媒 limitovaná edícia pyeloscopia